Betalningsanmärkning

Har du fått en betalningsanmärkning? Det behöver inte betyda att du får avslag på din ansökan. Vissa lånegivare bedömer dig efter en scoringmodell och inte utefter sedvanlig kreditprövning.

Så här skriver Kronofogden om betalningsanmärkning:

En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Den kan exempelvis leda till att du inte får lån, lägenhet, arbete eller telefonabonnemang.

Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel Kronofogden.

En fullständig lista över kreditupplysningsföretagen finns på Datainspektionens webbplats, som också innehåller mer information om hur kreditupplysning och betalningsanmärkningar fungerar.

Läs mer på Kronofogdens webbplats